Konce

Со детален урбанистички план општината Конче утврди изградба на Туристичка населба на брегот на вештачкото езеро Мантово. Проектот предвидува изградба на индивидуални куќи за одмор, хотел, трим-патеки и спортски терени.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

13.000 4.200

17

61

1.000

Б5

 

Локација на туристичка населба Мантово

Слики од туристичка населба Мантово