Проект: „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза“ финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.
Издадено на: Август 2019
Документ: