Млад земјоделец!!!

Ве известуваме дека младите кои имаат до 40 години, а се занимаваат со земјоделство или имаат бизнис идеа во секторот земјоделство, ќе можат да аплицираат за добивање на финансиска поддршка преку мерката 112 „ Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“, или во јавноста попозната како Млад земјоделец.Корисници на оваа подддршка може да бидат сите кои имаат до 40 годиншна возраст, регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за вршење на земјоделска дејност и законот за пензиско и инвалидско осигурување.

Краен рок за аплицирање 29.08.2021 година. 

За повеќе информации на следниот линк: http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp