На 22 Април 2022 година во Хотел Сириус во Струмица од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, се одржа Втората форумска сесија „Регионални форуми во заедницата“ кои се реализираат во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран преку Амбасадата на Швајцарија во Република С. Македонија, Швајцарската Агенција за развој и соработка и Владата на Република С. Македонија, претставувана од Министерството за локална самоуправа.

На Втората форумска сесија  присуствуваа претставници од општините од Југоисточниот плански регион, членови и претседатели од Советите на општините од Југоисточниот плански регион, советници од ЕЛС, претставници од бизнис заедницата, граѓански здруженија, урбани/месни заедници и други заинтересирани страни од регионот. Учесниците имаа можност да ги рангираат предлог концептите по двете програми  Програма за Грантова шема за проекти со задолжителна дигитална компонента и Програма на МЛС/БРР за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, кои произлегоа од страна на учесниците за време на Првата форумска сесијаво насока на подобрување на животот во пошироката заедница и регионот.

Empty image

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамки на проектот Одржлив Инклузивен Рамномерен Регонален Развој – II фаза на спроведување на 07.03.2022 во во Хотел „Сириус“ Струмица година организираше работилница на тема Паметна Специјализација.

Работилницата имаше за цел да ги обедини: локалните власти, академската заедница,  бизнис секторот и граѓанското општество и да ги прошири нивните знаења во делот на Паметната специјализација, како пристап за зголемување на конкурентноста, да ги запознае со процесот на изработка на Стратегија за паметна специјализација на национално ниво и како и на кој начин истата да ја реплицираат на регионално ниво.

Оваа работилница претставува почетна точка од која еден регион ќе има можност да ги искористи потенцијалите на Националната Стратегија за Паметна Специјализација и да креира пилот Регионална Стратегија за Паметна Специјализација  насочена кон Кохезионите фондови на Европската Унија во иднина.

Стратегијата за Паметна Специјализација е од големо значење за мапирање на конкурентните предности на секој регион одделно и на тој начин ќе се фокусира на јавните и приватните инвестиции во економските области и гранки кои создаваат најголема продуктивност и додадена вредност при планирање и развој на секој плански регион.

Оваа активност е финансиски поддржана од Швајцарската Агенција за развој и соработка и Министерство за локална самоуправа.1.jpg

Одржувањето на првата форумска сесија на 10 март 2022 година го најави започнувањето на процесот на Регионални форуми во заедницата во Југоисточниот плански регион, финансиски поддржани од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот “Одржлив и инклузивен рамнoмерен региoнален развoј – 2 фаза“.

Првата форумска сесија беше поделена во два дела, бидејќи се предлагаа проектни идеи и решенија по две Програми и тоа:

  • Програма за проекти преку Грантова шема на МЛС/СДЦ и
  • Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР

Во првиот дел по Програмата за Грантовата шема предвидено е да се доделат средства за еден проект од минимум 320 илјади евра. За таа цел присутните на форумот кои беа од различни категории на граѓани од Југоисточниот плански регион (од Единиците на локалната самоуправа, Советите на општините, невладини организации, бизнис секторот и други заинтересирани граѓани) имаа можност да идентификуваат и дефинираат приоритетни регионални проблеми за секоја од претходно утврдените приоритетни области.

 

Единствените доживотни, сигурни мотивации се оние што доаѓаат одвнатре, а најсилните од нив се радоста и гордоста што растат кога сте добиле признание дека сте направиле нешто добро во година која и покрај отежнатите околности вработените од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион интензивно работеа на секое поле.

Од  21-24 октомври, 2021 година дел од тимот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, предводен од Директорката Г-а Жулиета Ѓуркова присуствуваа на седмиот Регионален Самит за Претприемништво за доделување на наградата „Stvaratelji za stoljeca“ кој се одржа во Дубровник, Р.Хрватска.

Empty image
На 30.08.2021 година со почеток од 14.00 часот Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион заедно со Фонд за иновации и технолошки развој за компаниите од Југоисточниот регион одржаа онлајн презентација наменета за презентирање на условите за финансирање под инструментот за поддршка „Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации“.

Empty image
Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на Ваучерската шема за давање стручна помош овозможува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите фирми кои се заинтересирани да аплицираат преку новиот повик објавен од страна на ФИТР за инструментот за поддршка - Кoфинансирани грантови за комерцијализација на иновации.
 
Преку пополнување на апликацијата фирмите од Југоисточниот регион се стекнуваат со право за добивање на менторска поддршка, а поради ограничен износ на средства, редоследот на корисниците на менторската поддршка ќе се определува по принципот „прв пријавен-прв услужен“.
 
 Линк за аплицирање за добивање менторска поддршка: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeco8W5cpqWKW.../viewform
Empty image
Се покануваат сите компании да се пријават на инфо сесија на која ќе се презентираат условите за аплицирање на отворениот јавен повик за инструментот за поддршка - Кoфинансирани грантови за комерцијализација на иновации.
 
Инфо сесијата ќе се одржи на 30.08.2021 година (Понеделник) во 14:00 часот, на апликацијата ЗООМ на:
 
Сите информации поврзани со јавниот повик се достапни на следниот линк:https://fitr.mk/komercijalizacija2021/
 
Ве молиме Вашето присуство потврдете го со внесување на Вашите податоци во табелата на следниот линк: https://docs.google.com/.../1pc7IsdTBkDavS4I59KwV.../edit.
На 20.05.2021 година со почеток од 11.00 часот Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион заедно со Фонд за иновации и технолошки развој за компаниите од Југоисточниот и Источниот регион одржаа онлајн презентација наменета за презентирање на условите за финансирање под инструментот за поддршка „Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин оф“.
 

Бизнис Центарот во рамките на Ваучерската шема за давање стручна помош овозможува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите фирми кои сакаат да аплицираат повикот на ФИТР за Кoфинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф  
 

ФИТР објавува нов јавен повик со важни новитети: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф – СТАРТАПУВАЈ 3.

 

The Business Center at the Center for Development of the South-East Planning Region within the Voucher Scheme for providing professional assistance provides FREE MENTAL SUPPORT for all companies and Private health care institutions (PHI) that are interested in applying for a new call for applications. Technological development for accelerated economic growth available at the following link:  https://fitr.mk/zabrzan-ekonomski-rast/.

Бизнис Центарот кој е формиран во рамки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и функционира како регионална канцеларија која нуди поддршка на приватниот сектор, во иднина ќе ја интензивира соработка со Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), со тоа што ќе ги информира потенцијалните корисници за сите јавни повици на Фондот и ќе обезбедува техничка поддршка на потенцијалните апликанти од Југоисточниот плански регион.

Empty image

Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и претприемништво во вкупен износ од 68.800.000,00 за поддршка на претпријатија и занаетчии

Во рамките на проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка се одржа серија на обуки за работно оспособување и за учење на правилата за спортската параолимписка дисциплина „Бочија“ во 4 Дневни Центри за лица со попреченост во Југоисточниот плански регион.

Empty image

Почитувани,

Ве известуваме дека оваа веб страница има креирано електронска база на мали и средни прептријатија како и институции кои нудат поддршка за МСП и за таа цел Ве охрабруваме и повикуваме да ги запишете Вашите податоци со цел да бидете дел од регионалната електронска база.

Линк до базата : https://www.investinseregion.mk/index.php/mk/biznis-infrastruktura/baza-kompanii

Доколку наидете на било каков проблем слободно контактирајте не.

Остануваме со почит за понатамошна соработка,

 

Вашиот Регионален Бизнис Центар
Булевар Маршал Тито 1-1, Струмица

Денес, 13 февруари 2020 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на две локации ги промовираше Проектите: Заеднички работен простор – средство за зајакнување на соработката со бизнис секторот и Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина, реализирани со финансиска поддршка од Швајцарската Агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Регионалниот бизнис центар при Центарот за развој на ЈИПР на 23.01.2020 година во канцелариите на Центарот организираше работилница за идентификација на иновативни идеи во рамки на Грантова шема за иновативни проекти на Регионалните бизнис центри за 2020 година.

Empty image

Во рамките на проектот „Акцелератор на знаење на МСП – МЕКА“ имплементиран од страна на Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии – ФЛОРИТ – Гевгелија и Организација на жени – Штип, беше доделена опрема за извршување на активностите на Регионалниот Бизнис Центар при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

За време на одбележувањето на Денот на ослободувањето на општина Дојран, на ден 05.11.2019 година, Градоначалникот на општина Дојран Г-н Анго Ангов додели Благодарница за придонес и помагање во развојот на економскиот локален развој на Раководителот на Центарот за развој за Југоисточниот плански регион Г-а Жулиета Ѓуркова.

Во организација на Министерството за локална самоуправа во хотел „Мериот“, Скопје од страна на претставници на Центрите за развој на планските региони беа презентирани одобрените проекти преку Грантовата шема за инвестициски и Грантовата шема за иновативни проекти овозможени преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој го имплементираат Министерството за локална самоуправа и Кабинетот на Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација на економски ресори, а со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка.