Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на Ваучерската шема за давање стручна помош овозможува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите фирми и Приватни здравствени установи (ПЗУ) кои се заинтересирани да аплицираат преку новиот повик објавен од страна на ФИТР за Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст достапен на следниов линк: https://fitr.mk/zabrzan-ekonomski-rast/.

Преку пополнување на апликацијата фирмите и Приватните здравствени установи од Југоисточниот регион се стекнуваат со право за добивање на менторска поддршка, а поради ограничен износ на средства, редоследот на корисниците на менторската поддршка ќе се определува по принципот прв пријавен, прв услужен.

 

Линк за аплицирање за добивање менторска поддршка: https://forms.gle/Bz5mrWXzARJK1Biy9

 

За дополнителни информации обратете се во Бизнис центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, на ул. Маршал Тито бр. 1-1, Струмица или побарајте не на 034/340-139.