Општина Струмица објавува ПОВИК за пријавување и вклучување на 20 невработени лица од општина Струмица во процесот на зајакнување на нивните капацитети заради започнување на свои сопствени бизниси во 2022 година

 

Се повикуваат сите заинтересирани млади невработени лица од општина Струмица, кои имаат намера во рамките на своите бизнис идеи да започнат свои бизниси во општина Струмица во 2022 година, да се пријават на Јавниот повик заради нивни вклучување во процесот на зајакнување на нивните капацитети во рамките на реализација на Активноста 5 - Поддршка на Старт-ап бизнис за млади.

 

Пријавувањето трае до 20.01.2022 година.

За подетални информации на следниот линк ?https://strumica.gov.mk/.../uploads/2021/12/javen-povik.pdf