Повикот е отворен за иновативни идеи кои ја користат моќта на технологијата за справување со родовите нееднаквости и ги зајакнуваат можностите за напредување на жените и девојките

 

 За повеќе информации : https://weplatform.mk/.../boost-women-innovators-europe.../