Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност

Министерството за економија распиша јавен повик за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, преку кофинансирање на 40% од докажаните трошоци направени за набавка на машини и алтки, но не повеќе од 100.000 денари по барател.


Краен рок за аплицирање 06.05.2022 година.


За подетални информации на следниот линк https://economy.gov.mk/.../javen-povik-za-subvencionirane...