Проект: Проект за формирање на Регионален бизнис центар во Југоисточниот регион Центар за развој на Југоисточен плански регион
Издадено на: Скопје, Март 2014 година
Документ: