БизнисМрежа.мк е онлајн веб платформа едноставна за употреба и овозможува пристап од секој компјутер или мобилен уред.

Платформата е збир на прецизни online деловни информации, кои што се потребни за донесување секојдневни деловни одлуки. Најголемата база на податоци Ви овозможува увид во работата на повеќе од 80.000 активни македонски правни субјекти. На едно место ги содржи сите последни информации за сите регистрирани правни лица во Македонија