Површина 15 хектари
Сопственост Државна и приватна
Локација На 400м од Магистрален пат М-6
Локација (оддалеченост од центарот на општината) Локацијата е на 2км од центарот на населеното место Ново Село
Инфраструктурата во зоната Недостаток на водоводна и канализациска инфраструктура
Претпријатија што работат во зоната „МУЛТИХЕМ“ (производство на детергенти)
Моментална употреба Стопанска зона со слободни локации за градење
Локацијата е погодна за дејностите Производство и трговија