Информирање за достапни Програми и фондови, отворени повици и можности за добивање на финансиска поддршка, промени во закони и останати корисни информации преку социјалните мрежи и преку директен контакт во канцелариите на Регионалниот бизнис центар при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Поврзување со категорија за електронски билтени.