Поддршка при аплицирање на достапни национални и странски Програми и фондови, отворени повици и можности за добивање финансиска помош. Поддршката се состои во доставување на информации во врска со потребни документи за аплицирање, доставување информации за контакт лица од различни институции, наоѓање на партнери, идентификување на проблеми и активности и слично.

Поврзување со категорија - листа за можни извори за финансирање.