ОПШТИНА ДОЈРАН

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПШТИНАТА

Општината Дојран се наоѓа во јужниот дел од Република Македонија, покрај македонско-грчката граница. Општината се наоѓа на бреговите на Дојранското Езеро, преку кое од источната страна се граничи со Република Грција. Сместена e меѓу планините Беласица (1.883 м) од север, планината Круша (860 м, Грција) од исток и Карабалија (697 м) од запад. Димензиите на езерото изнесуваат 9 км во должина и 7 км во ширина. Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на Општина Дојран го сочинуваат следниве 13 населени места: Нов Дојран, Стар Дојран, Сретеново, Фурка, Црничани, Николиќ, Ѓопчели, Куртамзали, Дурутли, Органџали, Севендекли, Џумабос и Чаушли.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Седиште на општината

Дојран

Адреса на седиштето

Ул. „Кеј 5-ти ноември“, бб, 1478 Стар Дојран

Локација (ширина – должина)

N 41° 10' E22° 43'

Контакт

Tel. +389 (0)34 225-278; fax +389 (0)34 225-278

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.dojran-info.com

Надморска височина

146 м.н.в.

Територија

132 km2

Население

3.426

Ден на општината

5 ноември (ослободувањето на Дојран)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.16. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Нема

Регионални патни правци што поминуваат низ општината

Р1109, Р1105

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

147 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

259 км

Аеродром Солун, Грција

93 км

Аеродром Софија, Бугарија

278 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

32 км

Железничка станица Миравци

39 км

Железничка станица Штип

109 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

74 км

Пристаниште Драч, Албанија

423 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

573 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

3 км

Бугарија

68 км

Србија

178 км

Косово

184 км

Албанија

276 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

165 км

Солун

74 км

Софија

275 км

Белград

566 км

Загреб

954 км

Истанбул

647 км

Виена

1.174 км

Будимпешта

938 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 3.426 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура на населението: 1.728 мажи, 1.698 жени.

Етничка структура на населението: 77,09% Македонци, 11,73% Турци, 8,09% Срби, 1,72% Роми, 1,32% други.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Дојран

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Активни и пасивни баратели на работа

Број на невработени лица: 147 (состојба на 31.11.2015 година).

Слика 4.17. Невработени лица – Дојран

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Дојран

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Дојран

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Образовни институции: Во општината има едно основно училиште.

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

1

0

1

Високо образование

19

6

13

Више образование

2

1

1

Завршено средно образование

22

8

14

Непотполно средно образование

20

15

5

Основно образование и без образование

83

87

31

Вкупно / Total

147

116

65

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти: 101.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Дојран

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: туризам и угостителство, текстилна индустрија.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Дојран

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: Дојранско Езеро, единствен начин на риболов на ова езеро со помош на птици, можност за развој на алтернативни форми на туризмот, изградена туристичка инфраструктура.

Најзначајни локални претпријатија: „КМ Компани“ (прехранбена индустрија, преработка на маслинки); Фабрика за амортизери и резервни делови „СТД“ (изработка на амортизери); „Форми Давас“, „ЛМ Компани“ (превоз на патници); Хотел „Истатов“, Хотел „Романтик“, Хотел „Македонија“, Хотел и казино „ХИТ“, Хотел „Полин“ (туристичко-угостителска дејност).

Најзначајни странски инвеститори: Дојран Стил (Грција) – металургија.

Минерални ресурси: нема.

Туризам и угостителство: седум хотели и мотели, 11 ресторани, три кафетерии и три ноќни клубови (летни дискотеки на плажа).

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општината Дојран идентификувана е Индустриската зона „Душановац“, што се наоѓа на одлична местоположба во близина на регионалниот пат Р1105 (Струмица-граница со Република Грција), на 2,5 км од населбата Нов Дојран и 3,5 км од езерскиот брег.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни поволности за одредена конкретна инвестиција.